• Lenxecam Carplay cho Wulling Mini EV ĐẸP GỌN, Bản đồ cảnh báo tốc độ Vietmap Live, Navitel, Gofa, Google Map. Camera hành trình 4k trước sau
  • Bản đồ có cảnh báo giới hạn tốc độ Vietmap, Navitel, Gofa
  • Download App cài đặt xem Youtube, TV với Android Auto cho điện thoại Android