• VinFast IPO sàn chứng khoán Nasdaq Mỹ thành công 27 tỷ đô đầy tự hào