So sánh màn hình Lenxecam Camera Carplay với Camera gương Xetabon D10 về độ hiển thị chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc cũng như chất lượng nghe nhạc từ Bluetooth của Lenxecam với nhạc qua sóng FM của camera gương Xetabon D10.

Về chất lượng hình ảnh: Màn hình Lenxecam đem lại hình ảnh sắc nét, màu sắc đẹp, hiển thị video youtube 2K hơn Camera gương Xetabon D10 phân giải video thấp, hình ảnh vỡ nã, màu sắc xỉn

Về nghe nhạc: Màn hình Lenxecam nghe nhạc qua Bluetooth trực tiếp với iPhone nên nghe hay hơn, chất lượng âm thanh toàn vẹn hơn Camera gương Xetabon D10 nghe qua tần số sóng FM

Về độ mượt chạy App: Tốc độ màn hình Lenxecam nhanh hơn rất nhiều Camera gương Xetabon D10

Leave A Comment

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles