Last Updated: 30/10/2023By Categories:

LenxeAdas Minieye AI Camera hành trình 4k trước sau. Có cảnh báo tiền va chạm xe phía trước, Cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm với người đi bộ

Chi tiết sản phẩm LenxeAdas tại https://lenxeadas.com/

Related projects