Last Updated: 01/08/2023By Categories:

Nghe nhạc Bluetooth hay chất lượng cao

  • Nghe nhạc chất lượng cao qua Bluetooth

  • Nghe nhạc qua giắc AUX 3.5

  • Nghe nhạc qua sóng FM (chất lượng nhạc kém hơn)

So sánh Camera Lenxecam Carplay với Camera gương Xetabon D10

Related projects