Mở hộp Lenxecam Camera hành trình kiêm Apple Carplay, Android Auto không dây

  • Màn hình 10.26 Inch kiêm liền Camera trước

  • Camera sau Full HD

  • Cục GPS

  • Dây giắc AUX 3.5

  • Dây nguồn tẩu 12V

Leave A Comment

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles