Chính sách người giới thiệu và công tác viên bán màn Lenxecam Camera Carplay, Android Auto không dây

“Người giới thiệu” (Saler) hoặc Cộng tác viên (saler) bán hàng màn Lenxecam giới thiệu người khác lắp đặt màn Lenxecam sẽ hưởng trực tiếp tiền: 200k/ xe lắp. Hoa hồng được nhận khi “người giới thiệu” chốt đơn thành công với khách hàng và báo cho admin thông tin của người muốn lắp (tên + số Zalo) + địa chỉ (nếu có). Để admin xác minh việc khách hàng lắp đó sẽ thuộc về saler đã báo.

Leave A Comment

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles