Hướng dẫn chi tiết lắp đặt màn Lenxecam Carplay, Android Auto cho Mazda CX-5 2015 giữ zin 100% màn gốc của xe, một cách dễ dàng nhất cho anh em ở tỉnh lắp đặt cách đi dây từ màn Lenxecam để taplo đằng trước cho tới đi dây camera lùi đằng sau, cách vị trí bắt dây sao cho dễ dàng nhất.

 

 

Leave A Comment

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles