Hướng dẫn chi tiết lắp đặt màn Lenxecam Carplay, Android Auto cho VinFast Fadil Base tích hợp cam lùi, giữ zin 100% phần radio của xe, có dưỡng lắp đặt giữ màn lenxecam nhét vào trong hộc xe rất gọn gàng., Anh em ở tỉnh lắp đặt cách đi dây từ màn Lenxecam để taplo đằng trước cho tới đi dây camera lùi đằng sau, cách vị trí bắt dây sao cho dễ dàng nhất.

Có thể sử dụng camera sau để làm cam cạp nề phải

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles