• Bản đồ có cảnh báo giới hạn tốc độ Vietmap, Navitel, Gofa
  • Download App cài đặt xem Youtube, TV với Android Auto cho điện thoại Android
  • Chính sách người giới thiệu và công tác viên bán màn Lenxecam
  • Chủ xe VinFast VF5 chia sẻ dùng màn Lenxecam Camera Carplay Android Auto không dây chạy dịch vụ