Bản đồ có cảnh báo giới hạn tốc độ Vietmap, Navitel, Gofa

1. Gofa Map – Bản đồ free (bản đồ của Team Việt phát triển)

Gofa tự động thông báo tới người lái xe các thông tin giao thông quan trọng: Biển báo tốc độ giới hạn, Biển báo vào khu dân cư, Biển báo ra khỏi khu dân cư, Biển báo tới đoạn đường cấm vượt, Camera giao thông, Camera theo dõi tốc độ.

– Với máy điện thoại iPhone lên App store tìm kiếm Gofa

– Với máy điện thoại Android lên CH Play tìm kiếm Gofa

2/ Navitel – Bản đồ cảnh báo tốc độ (Mất phí)

– Với máy điện thoại iPhone lên App store tìm kiếm Navitel

– Với máy điện thoại Android lên CH Play tìm kiếm Navitel

  • Mở App Navitel rồi mua bản quyền trực tiếp từ trong app với thẻ ngân hàng. Khoảng hơn 600k (Bản dành cho điện thoại)
  • Mua trực tiếp bản quyền dành cho Carplay, Android Auto tầm hơn 150K. Lúc này chúng ta mới hiển thị bản đồ Navitel lên trên màn Lenxecam được.

 

4/ Vietmap Live cho iPhone – Bản đồ cảnh báo tốc độ (Mất phí)

– Với máy điện thoại iPhone lên App store tìm kiếm Vietmap Live

6/ Vietmap S2 cho máy Android – Bản đồ cảnh báo tốc độ (Mất phí) hoặc Vietmap Live vẫn dùng được

Download -> https://s2.vietmap.vn/

Leave A Comment

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles